Et nyt stort boligselskab ser dagens lys d. 1. januar 2015

Logo Bent 3

 

 

 

 

Fusionen mellem Padborg Boligforening af 1949 og Aabenraa Almene Boligselskab er en realitet fra d. 1. januar 2015 under navnet BoligSyd, hjemmehørende i Aabenraa kommune. BoligSyd har ca. 2100 lejemål fordelt over det meste af Aabenraa kommune

Den 19. november 2014 blev der i Padborg Boligforening af 1949 afholdt ekstra ordinær generalforsamling om fusionen, den blev vedtaget med 137 stemmer for og 15 stemmer imod.

Den 26. november 2014 blev der i Aabenraa Almene Boligselskab afholdt  et ekstra ordinært repræsentantskabsmøde om fusionen, den blev vedtaget med 37 stemmer for og 8 stemmer imod.

Alt det kan der læses mere om på www.boligsyd.dk og skulle du mangle et sted at bo, har boligsyd sikkert en bolig der lige passer til dig og din familie.

Adressen er:                                                                                                                      BoligSyd                                                                                                                      Kallemosen 16                                                                                                              6200 Aabenraa

Tlf.    74 64 36 00                                                                                                            Mail: post@boligsyd.dk

Fjordbakkerne, Stegholt 11, 6200 Aabenraa

Her er så udsigten fra 24,5 meter på adressen Stegholt 11, 6200 Aabenraa hvor bebyggelsen “Fjordbakkerne” gerne skulle ligge i nærmeste fremtid. Ændringer i lokalplanen er udarbejdet og indsendt til godkendelse hos Aabenraa kommune.

Åben hus arrangement finder sted d. 30. august 2014 i tidsrummet mellem 10 – 14

large_448X448_fjordbakkerne-view-1

Fusionen ÅAB og Padborg Boligforening

28082011019Fusionen mellem Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Bolig-forening er nu ved at gå ind i sin sidste fase. Jeg vil lige her give et overblik over, hvad der er sket og vil ske i nærmeste fremtid. Der dannes et nyt selskab under navnet BoligSyd. Det nye selskab bliver opbygget med et repræsentantskab som øverste myndighed og selskabet bliver hjemmehørende i Aabenraa Kommune. Hovedkontoret er beliggende i Aabenraa. Yderligere er der placeret et servicekontor i Tinglev og Padborg.
Tidsplanen i den sidste fase af fusionen er:
19. november 2014: Ekstraordinær generalforsamling i Padborg Boligforening.
26. november 2014: Ekstraordinær repræsentantskabsmøde i Aabenraa Almene Boligselskab.
3. december 2014: Stiftende repræsentantskabsmøde i det nye selskab BoligSyd.
16. december 2014: Opstartsmøde i det nye selskab Boligsyd.
At fusionen kan blive en realitet, er betinget af, at der bliver stemt ja til fusionen i begge selskaber.

Carrier Transicold Scandinavia, Padborg

Billede0019-001Nu har jeg været hos Carrier Transicold Scandinavia A/S i  Padborg i en måned og her føler jeg mig godt tilpas, gode arbejds-betingelser, kollegaer, bare et herligt sted at arbejde. Der skrues i helt nye køletrailere, som skal have nye kølemaskiner monteret og alt tilhørende teknik, overvågnings udstyr, der kan aflæse temperatur, hvor meget diesel der er på tanken, om dørene er åbne og meget mere. Jeg kan kun sige, skønt sted at være ansat.

Tællelyset af H.C. Andersen

Tællelyset af H.C. Andersen fra ca. 1820´erneDet sydede og bruste, mens Ilden flammede under Gryden, det var Tællelysets Vugge – og ud af den lune Vugge gled Lyset for[m]fuldendt, helstøbt, skinnende hvidt og slankt det var dannet paa en Maade, som fik Alle, der saae det til at troe at det maatte give Løvte om en lys og straalende Fremtid – og Løvterne, som Alle saae, skulde det virkelig holde og opfylde. Faaret – et nydeligt lille Faar – var Lysets Moder og Smeltegryden var dets Fader. Fra dets Moder havde det arvet sin blendende hvide Krop og en Ahnelse om Livet; men fra / dets Fader havde det faaet Lysten til den flammende Ild, der engang skulde gaae det igjennem Marv og Been – og ”lyse” for det i Livet. Ja saadan var det skabt og udviklet, da det med de bedste, de lyseste Forhaabninger kastede sig ud i Livet. Der traf det saa underlig mange Medskabninger som det indlod sig med; thi det vilde lære Livet at kjende – og maaskee derved finde den Plads, hvor det selv passede bedst. Men det troede altfor godt om Verden; den brød sig kun om sig selv og slet ikke om Tællelyset; thi den kunde ikke forstaae, til hvad Gavn det kunde være, og derfor søgte den saa at bruge det til Fordeel for sig selv og toge forkeert fat paa Lyset, de sorte Fingre satte større og større Pletter paa den reene Uskyldsfarve; denne svandt efterhaanden ganske bort og blev heelt tildækket af Smuds / fra Omverd[e]nen, der var kommet i altfor svær Berøring med det, meget nærmere end Lyset kunde taale, da det ikke havde kundet skjelne Reent fra Ureent, – men endnu var det i sit Inderste uskyldig og ufordærvet. Da saae de falske Venner, at de ikke kunde naae det Indre – og vrede kastede de Lyset bort som en unyttig Tingest. Men de[n] ydre sorte Skal holdt alle de Gode borte, – de vare bange for at smittes af den sorte Farve, for at faae Pletter paa sig, – og saa holdt de sig borte. Nu stod det stakkels Tællelys saa ene og forladt, det vidste hverken ud eller ind. Det saae sig forstødt af det Gode og det opdagede nu, at det kun havde været et Redskab til at fremme det slette, det følte sig da saa uendelig ulyksalig, fordi det havde tilbragt dets Liv til ingen Nytte, ja det havde maaskee endogsaa sværtet det Bedre i sin Omgang –det kunde ikke fatte, hvorfor eller hvortil det egentlig / var skabt, hvorfor det skulde leve paa Jorden – og maaskee ødelægge sig selv og andre. Meer og meer, dybere og dybere grublede det, men jo meere det tænkte, desto større blev dets Mismod, da det slet ikke kunde finde noget Godt, noget virkeligt Indhold for sig selv – eller see det Maal, som det havde faaet ved dets Fødsel. – Det var ligesom det sorte Dække ogsaa havde tilsløret dets Øine. Men da traf det en lille Flamme, et Fyrtøi; det kjendte Lyset bedre, end Tællelyset kjendte sig selv; thi Fyrtøiet saae saa klart – tværs igjennem den ydre Skal – og der inden for fandt det saa meget Godt; derfor nærmede det sig til det, og lyse Formodninger vaktes hos Lyset; det antændtes og Hjertet smæltede i det. Flammen straalede ud – som Formælingens Glædesfakkel, Alt blev lyst og klart rundt omkring, og det oplyste Veien for dets Omgivelser, dets sande Venner – og med Held søgte de nu Sandheden under Lysets Skue. Men ogsaa Legemet var kraftigt nok / til at nære og bære den flammende Ild. – Draabe paa Draabe som Spirer til nyt Liv trillede runde og buttede ned ad stammen og dækkede med deres Legemer – Fortidens Smuds. De vare ikke blot Formælingens legemlige men ogsaa deres [a]andelige Udbytte. – Og Tællelyset havde fundet dets rette Plads i Livet – og viist, at det var et rigtigt Lys, som lyste længe til Glæde for sig selv og dets Medskabninger –

Til Madam Bunkeflod, fra hendes hengivne H.C. Andersen

Fundet i oktober 2012 blandt rigsarkivets materiale, er skrevet i 1820´erne

Kilde: Statens arkiver – TV2 Nyhederne – Wikipedia

Du kan download hele teksten som pdf-fil her

 

Hr. Bølle

Lige et par ord om vores hund Hr. Bølle født d. 5. november 2000 i Middelfart. Kom til Sønder Jylland samme år, havde nogle dejlige år i Hjordkær, før det igen var tid til at flytte lidt mere syd på, retter sagt til Bov hvor han følte, at her var det dejligste sted at bo, for en hund som ham. Der var de dejligste vintre, med megen sne hvor han kunne boltre sig, jage snebolde og spise sneen, alt hvad en hund nu elsker, når man er en rigtig labrador. Tiden kom, det var tid til, at flytte over på den anden side af hækken. Her traf han en underlig skabning på 19 år, som hed Fru Olsen og var en kat. Som tiden gik, blev de gode venner, selv om katten gerne ville bestemme. Sørgeligt var det da katten ikke mere var der, efter at havde tilbragt næsten 20 dejlige år på denne jord. Kort tid efter var det igen tid til at flytte, et par kilometer væk. Her var et endnu bedre sted end det foregående. Her var en kæmpe have, naboer med hunde, katte og store marker med alverdens dufte, samt plads til at boltre sig. Ja, her var skam dejligt. Årene gik, han blev ældre og gigten kom for at plage. Som tiden gik, blev det sværere og sværere for ham, at klare daglig dagen, hvor ture og boltren, blev mindre og mindre. Den 23. juli 2012 måtte han desværre sige farvel til denne jord.

Dette var i korte træk, historien om vores allerbedste ven, hunden Hr. Bølle, en dejlig sort labrador.

Bølle, vi savner dig.

4 uger på Integro, arbejds-livs-glæde

Hej alle sammen, jeg er lige for tiden på et 4 ugers kursus hos Integro, Ramsherred 1, 1 sal, 6200 Aabenraa. Kursuset omhandler det at få folk i job hurtigst muligt ved at give dem de bedste  forudsætninger ved at hjælpe dem med at skrive ansøgninger, udfærdige et super godt CV, som under bygger deres ønske om lige dette job de har søgt eller ønsker, at søge. Det giver mange udfordringer for kursister og ikke mindst for  de daglige kursusledere på godt og ondt. Det kræver en hel del, at kunne klare en flok kursister med vidt forskellige behov og krav, til et arbejde ude i den store store verden. Jeg havde ikke selv troet, at der kunne være så mange forskellige behov og krav til et job, men hurra for den forskel, det er det, der gør livet værd at leve og prøve nye ting – jobs og meget andet, her i dette liv. Folk bag Integro har mange års erfaring med, at hjælpe folk ud på arbejdsmarkedet igen. Dette har de gjort til deres alle helligste opgave i deres liv. De gør det ved, at skabe tryghed, glæde ved at skabe en storartet arbejdsenergi, jeg ikke har set anden steds i mit lange arbejdsliv.

Vinteren meldte sin ankomst for en kort stund

Vinteren fik sin indtog omkring d. 26. jan. 2012, en del måneder senere end de to foregående år. Vi fik lidt sne 5-7 cm og det kom sædvanligt bag på en del bilister som røg af vejen. Her d. 1. februar 2012 har vejr guderne meldt frost grader, helt ned til -15 gr. og måske helt ned til -20 gr. alt efter hvor meget der kan finde vej over fra det kolde Sibirien hvor graderne er nede omkring de -31 gr. Her d. 15. februar 2012 vender graderne igen den rigtige vej +- 0 grader endda helt op på de +5 grader og høj sol.

Julemanden gør sit indtog på Vestervang

Selv om der ikke er kommet de store mængder sne, har julemanden gjort sit indtog på Vestervang i Smedeby. Vi fik ham skænket af en god nabo familie, der syntes vi trængte til lidt jule-udsmykning her i den mørke tid. Jeg lovede, at den kom til, at sidde et sted hvor alle kunne se og beundre vores gave fra vores gode nabo familie. Fik ham anbragt på antenne masten, der sidder fast på hus gavlen i den ene side af huset. Der blev han sat samme aften som lovet. Nu kan man jo selv bedømme om det er det rette sted, men vi synes nu han gør sig godt lige der og især ser det godt ud (vores menig) som om han er igang med klatre op af antenne masten. Se foto ovenfor, som er taget en sen aften stund her i december 2011.